Welkom op de website van de Nederlandse Jeu de Boules Bond

Als we in Nederland over Jeu de Boules spreken, bedoelen we Petanque. De eenvoud van Petanque heeft er voornamelijk voor gezorgd, dat het mondiaal en nationaal verreweg de meest voorkomende spelvariant
van het Jeu de Boules is geworden. Petanque kan individueel worden gespeeld, maar ook in teams van twee spelers (doublette) of drie spelers (triplette). De triplette vorm wordt internationaal als de belangrijkste variant beschouwd.Hoewel er in de jaren 50 reeds Jeu de Boules verenigingen bestonden, werd de NJBB pas in 1972 opgericht. In 1974 sloot de NJBB zich aan bij de Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal (FIPJP). Hoewel onder het dak van de NJBB allerlei varianten van Jeu de Boules gehuisvest kunnen worden, heeft de NJBB zich van meet af aan gericht op het Petanque. Inmiddels beschikt de NJBB over +/- 18.000 aangesloten leden verdeeld over 210 verenigingen door het hele land. 

Sportbestuurdersacademie

De NJBB werkt samen om verenigingen te ondersteunen

In het 1e kwartaal van 2016 gaat de Sportbestuurdersacademie van start; het resultaat van een samenwerking tussen 7 sportbonden. De samenwerking is gestart om de continuïteit van verenigingsondersteuning te verbeteren en structurele ondersteuning op relevante thema’s te bieden. Daarbij biedt het de mogelijkheid de capaciteit te vergroten en aanwezige kennis, ervaring en netwerk te delen.

Lees hier meer.

NPC 4e divisie en lager

Vanaf heden is het mogelijk om in te schrijven voor:

  • deelname aan de NPC voor de 4e divisies en lager. Inschrijven kan tot uiterlijk 30 juni.

Hieronder vindt u de benodigde documenten zoals de inschrijfformulieren en algemene informatie over de 3e en 4e divisie. Het ingevulde opgaveformulier kan de secretaris van de vereniging versturen naar info@njbb.nl .

NK Mix

Op zaterdag 16 en zondag 17 juli wordt het NK Mix gespeeld bij 't Zwijntje. Inschrijven kan tot 11 juli


Opgaveformulier NK Mix

 

Overzicht inschrijvingen NK Mix


't Zwijntje is gevestigd op Schoonbroeksweg 5 te Apeldoorn. 

De wedstrijdleider van de dag is Paul Wagenaar: 0653130518

Nieuws

Jeu de Boules bij u in de buurt

Zoek
 
Zoek