Welkom op de website van de Nederlandse Jeu de Boules Bond

Als we in Nederland over Jeu de Boules praten, bedoelen we Petanque. De eenvoud van Petanque heeft er voornamelijk voor gezorgd, dat het mondiaal en nationaal verreweg de meest voorkomende spelvariant van het Jeu de Boules is geworden. Petanque kan individueel (Tête à Têteworden gespeeld maar ook in teams van twee spelers (doubletten) of drie spelers (tripletten). De tripletten vorm wordt internationaal als de belangrijkste variant beschouwd.Hoewel er in de jaren 50 reeds Jeu de Boules verenigingen bestonden, werd de NJBB pas in 1972 opgericht. In 1974 sloot de NJBB zich aan bij de Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal (FIPJP). Hoewel onder het dak van de NJBB allerlei varianten van Jeu de Boules gehuisvest kunnen worden, heeft de NJBB zich van meet af aan gericht op het Petanque. Inmiddels beschikt de NJBB over +/- 16.200 aangesloten leden verdeeld over 193 verenigingen door het hele land. 

Sportbestuurdersacademie

De NJBB werkt samen om verenigingen te ondersteunen

In het 1e kwartaal van 2016 gaat de Sportbestuurdersacademie van start; het resultaat van een samenwerking tussen 7 sportbonden. De samenwerking is gestart om de continuïteit van verenigingsondersteuning te verbeteren en structurele ondersteuning op relevante thema’s te bieden. Daarbij biedt het de mogelijkheid de capaciteit te vergroten en aanwezige kennis, ervaring en netwerk te delen.

Lees hier meer.

Meebeslissen over de toekomst van petanque?

Verkiezing bondsraad

Bij de herstructurering van de bondsorganisatie is ook de besluitvormingscyclus aangepast. Per januari 2017 is er een nieuwe besluitvormingscyclus van kracht. De bondsvergadering is hier een onderdeel van.
 
De Bondsraad is het hoogste orgaan van de NJBB. De Bondsraad stelt het beleid vast, bewaakt de koers en toetst de uitvoering van het beleid. Om tot een evenwichtige samenstelling te komen in de Bondsraad, ben ook jij interessant als kandidaat. Als Bondsraadlid bezoek je 2x per jaar de Bondsraad (Nieuwegein), 1x per jaar het strategisch beraad (Nieuwegein) en 1x per jaar een ledenraadpleging in je district. Deze tijdsinvestering inclusief het doorlezen van stukken bedraagt +/- 40 uur op jaarbasis.
 
Interesse?
Sporters, bestuurders, functionarissen, echt álle leden van 18 jaar en ouder kunnen zich kandidaat stellen voor de bondsraad. Overleg dit met het bestuur van je vereniging, want per vereniging kan maar 1 kandidaat in de bondsraad worden gekozen. Meld je aan voor 30 november en stuur een e-mail naar njbb@webelect.nl.
 
Meer informatie over het functieprofiel en het verkiezingsreglement is te vinden op deze pagina. Lees meer over de bondsraad nieuwe stijl in de laatste editie van Petanque (pagina 18-19).
 

Planning opleidingen Regionaal Scheidsrechter

Er zijn weer nieuwe opleidingen tot Regionaal Scheidsrechter gepland! Het animo voor deelname aan de opleiding is groot. Het aantal beschikbare opleiders is echter een stuk kleiner en dat maakt de planning van de opleidingen lastig.  

Lees meer!

Nieuws

Agenda

 
       
20-5-2017 10:30
25-11-2017 10:30