Bondsblad Petanque

Het bondsblad Petanque verschijnt 3x per jaar en wordt onder leden van de NJBB verspreidHet doel van Petanque is de bevordering van de communicatie omtrent de petanquesport binnen en buiten de NJBB en het bekendheid geven aan gehouden en toekomstige activiteiten van de NJBB en de verenigingen.

Dit gebeurt door verslag te doen van belangrijke sportieve gebeurtenissen binnen de verenigingen, binnen de bond en binnen internationale petanquegemeenschap. Verder richt het blad zich op de bekendmaking van en  toelichting op het beleid van de NJBB en het geven van een zakelijk verslag van bestuurlijke gebeurtenissen.

Losse abonnementen zijn te bestellen via het bondsbureau van de NJBBEen abonnement kost € 24,00 per jaarKlik hier om een voorbeeldexemplaar te bekijken

Aanlevering copij 2016

Petanque 87: 8 januari 2016
Petanque 88: 20 april 2016
Petanque 89: 8 augustus 2016

 
 
 
 
 
Aanleverspecificaties artikelen 
Natuurlijk zijn we in principe blij met elke reactie, maar niet alles is interessant voor alle lezers van Petanque. De redactie maakt dan ook de afweging of het ingezonden artikel geschikt is en kan ook besluiten een artikel in te korten (gewoonlijk wordt dan contact opgenomen met de auteur) of niet te plaatsen. 
 
Voor het aanleveren van kopij en afbeeldingen geldt het volgende. Teksten graag in een word document, DOC of DOCX. De afbeeldingen zijn, zeker als het foto’s betreft, alleen als JPG of JPEG bestand goed te gebruiken. De foto’s dienen een minimale bestandsgrootte van 3MB te hebben. Foto’s die van het internet zijn gehaald zijn voor publicatie in Petanque onbruikbaar
 
Als er foto(’s) worden meegestuurd dan graag alleen de foto(’s) die bij het artikel geplaatst dient te worden. Regelmatig krijgt de redactie heel veel afbeeldingen bij een artikel en dan moet de redactie de keus maken en je zal net zien dat dan net niet de goede keus is. Overigens is het ook belangrijk dat er een onderschrift bij de foto’s komt, dus graag de namen van de afgebeelde personen of de gelegenheid waar de afbeelding voor is gemaakt. Ook de naam van de auteur van de foto hoort er bij
Graag zien we al uw reacties tegemoet op het e-mailadres: redactie@njbb.nl