Sectie Topsport

De sectie topsport heeft als doelstelling het niveau en de uitvoering van de wedstrijd- en topsport te bevorderen. Zij verzorgd daartoe onder meer trainingen voor de Nederlandse talenten en trainingsondersteuning richting verenigingstrainers.