Districtsnieuws

Vanaf 1 januari 2017 is Nederland verdeeld in 8 districten.

Het faciliteren van sportaanbod in de regio, het signaleren van hulpvragen en beleidsinput van verenigingen, de zichtbaarheid van de bond en het afstemmen van de toernooikalender met de verenigingen zijn belangrijke taken van de bond. Deze kunnen alleen in de regio, dicht bij de verenigingen, goed worden uitgevoerd. Op basis van de uitgangspunten en kerntaken van de NJBB zijn de districten samengesteld. Zij zijn het regionale verlengstuk van de landelijke bondsorganisatie. 

Nieuwsbrief

In de aanloop tot 1 januari informeert de NJBB de verenigingen over de overgang van afdelingen naar districten middels een nieuwsbrief per district. 

De kwartiermakers zijn bekend!

District Naam Vereniging
District Noordwest:                 Kees Besseling Petanque Club Ca Roule
District West:                           Cees Hoogendoorn JBC Nieuwerkerk
District Zuidwest:                   René Tetteroo PV Tilburg
District Zuidoost:                    René Tetteroo PV Tilburg
District Midden                          Guillaume Spiering CdP "Les Cailloux"
District Noord                           Guillaume Spiering CdP "Les Cailloux"
District Oost:                            Meep Poel Boulamis
District Zuid:                             vacant  

Kom jij je team versterken?

De NJBB zoekt enthousiaste leden die een functie willen vervullen binnen een districtsteam. Als je jezelf herkent in een van onderstaande profielen en iets wil betekenen voor de petanque-sport, stuur dan een mail voor 1 juli 2016 naar info@njbb.nl. Vermeld hierin welk functie je ambieert en om welk district het gaat. Je motivatie wordt doorgezet naar de kwartiermaker van het desbetreffende district die contact met je zal opnemen voor een oriënterend gesprek.

Wij horen graag van je!

De districten


 

Bekijk de verenigingen per district:

 

District Noord

Overzicht verenigingen

 

District Noordwest

Overzicht verenigingen

 

District West

Overzicht verenigingen

 

District Midden

Overzicht verenigingen

 

District Oost

Overzicht verenigingen

District Zuidwest

Overzicht verenigingen

District Zuidoost

Overzicht verenigingen

District Zuid

Overzicht verenigingen