Nieuws

Indienen declaraties

Published: woensdag, juli 06, 2016

In verband met de vakantieperiode willen wij u verzoeken declaraties voor 18 juli bij het bondsbureau in te dienen. Deze declaraties worden voor 20 juli verwerkt. Declaraties die na 18 juli worden ingediend, worden in de 3e week van augustus verwerkt.