Project Toekomst NJBB

Op de bondsvergadering van 23 maart 2013 heeft het bondsbestuur de opdracht gekregen om een meerjarenbeleidsplan uit te werken dat de komende jaren richting geeft aan de activiteiten van NJBB.

Voor deze opdracht is een projectgroep samengesteld bestaande uit Twan Beckers (projectleider), Carlijn Mol (projectsupport) en Marieke Poolman (projectadviseur). De projectgroep heeft als taak een meerjarenbeleidsplan en implementatieplan te presenteren op de bondsvergadering van 16 november dat gebaseerd is op de drie pijlers binnen scenario 3, te weten:

  • Competitie
  • Promotie 
  • Verenigingsondersteuning

Om een plan te presenteren dat aansluit op de wensen, behoefte en mogelijkheden van de leden van NJBB, wil de projectgroep zo veel mogelijk informatie verzamelen bij haar achterban. Zo worden in de maanden april, mei en juni gesprekken gevoerd met tal van verenigingen en bezoekt de projectgroep alle afdelingen om informatie en inzicht te verkrijgen binnen de drie pijlers. 

Mocht u vragen of suggesties hebben, neem dan gerust contact op met één van de leden van de projectgroep.