Vacatures Nederlandse Jeu de Boules Bond

Vacante vrijwilligersfuncties

Bestuurder voor de pijler competitie gezocht!

Over het bestuur
Het Bondsbestuur bestaat momenteel uit zeven functies. Het Bondsbestuur is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de strategie en het beleid van de NJBB en houdt toezicht op de kwaliteit van de uitvoering van dat beleid door de werkorganisatie.

Het Bondsbestuur legt verantwoording af aan de Bondsraad over het gevoerde beleid.  Bovendien overlegt het Bondsbestuur tijdens ledenraadplegingen en het strategisch beraad met de leden over het toekomstig beleid. Het Bondsbestuur wordt hierbij ondersteund door het Bondsbureau dat samen met 15 andere sportbonden en -organisaties is gevestigd in het Huis van de Sport in Nieuwegein.

Bekijk het volledige functieprofiel

Leden verkiezingscommissie gezocht!

Over de verkiezingscommissie
De verkiezingscommissie toetst de aanmeldingen van kandidaten voor de bondsraad aan het functieprofielAan de hand van dit profiel wordt door de verkiezingscommissie beoordeeld welke kandidaten voldoen aan het profiel om op de kieslijst te kunnen worden geplaatst.

De verkiezingscommissie bestaat uit 3 meerderjarige leden die geen bondsraadlid zijn of zich kandidaat hebben gesteld of stellen voor de bondsraad. De leden van de verkiezingscommissie moeten rekening houden met een tijdsbesteding van 3 – 5 dagen in de periode december 2016 t/m april 2017.

Bekijk het volledige functieprofiel

Vacatures districten

Functieprofielen: