Veelgestelde vragen

Accommodatie en speelterrein

Voor de aanleg van een professionele Jeu de Boules baan moet u rekening houden met een aantal zaken. In onderstaand documentje kunt u de belangrijkste aandachtspunten lezen. Voor specifieke technische inhoudelijke vragen, kunt u contact opnemen met ISA Sport.

Download de samenvatting aanleg Jeu de Boules baan.

De norm houdt rekening met de wedstrijdvorm (doubletten of tripletten) van de vereniging.

Benodigd aantal banen bij tripletten:  

  •  Aantal leden vereniging x 75% gedeeld door 6

Benodigd aantal banen bij doubletten:

  • Aantal leden vereniging x 75% gedeeld door 4

75% = gemiddelde opkomst van leden per trainingsactiviteit.

Als u muziek op wilt zetten in de kantine van de vereniging, dan moet je daarvoor een muzieklicentie hebben. Deze toestemming regelt u met een licentie van Buma en Sena. Daarmee zijn de rechten geregeld voor de makers en bedenkers van muziek. Wanneer een vereniging aangesloten is bij de NJBB, geniet het een collectieve korting. Deze korting kan flink schelen in het budget. Voor meer informatie: info@njbb.nl.

Onderstaand de tarieven van 2017.

Voor Sena geldt het horeca tarief:

Oppervlakte                  Basistarief                         Tarief na korting

t/m 100 m2                       € 218,14                          € 145,43

101 t/m 200 m2                € 336,14                          € 224,10

201 t/m 400 m2                € 454,12                          € 302,76

401 t/m 800 m2                € 572,11                          € 381,43

801 t/m 1600 m2              € 690,09                          € 460,08

Voor elke 1600 m2 meer of een gedeelte daarvan kost niet € 117,99 maar is na de korting: € 78,66.

Dit tarief is op jaarbasis en vrij van BTW

TOELICHTING:

Het muziekgebruik in verpachte sportkantines wordt afgerekend op basis van het geldende horecatarief. Per 5 feestavonden of een gedeelte daarvan wordt eenaanvullend tarief van € 128,64 euro (bruto  € 192,95 euro) in rekening gebracht.

Voor Buma geldt het horeca tarief:

Oppervlakte                     Basistarief              Tarief na korting

t/m 30 m2                         € 80,31                    € 53,54

31 t/m 100 m2                  € 513,59                   € 342,39

101 t/m 200 m2                € 731,05                   € 487,36

201 t/m 300 m2                € 948,51                   € 632,33

301 t/m 400 m2                € 1.165,97                € 777,30

401 t/m 500 m2                € 1.383,43               € 922,27

*Prijzen en kortingen zijn onder voorbehoud. 

Bondsblad PetanQue

U ontvangt het bondsblad Petanque 3x per jaar wanneer u lid bent van de NJBB. Wilt u een los abonnement bestellen? Neem dan contact op met het bondsbureau. 


Een abonnement kost € 24,00 per jaar.

De verspreiding van het bondsblad wordt verzorgd door Sandd. Als u het bondsblad niet heeft ontvangen, neem dan contact op met het bondsbureau.

Bondscontributie & Lidmaatschap

Nee, de NJBB kent geen individueel lidmaatschap. Als u lid wilt worden van de NJBB, dient u zich aan te melden bij een aangesloten vereniging.

 

De vereniging draagt jaarlijks een bedrag af aan de NJBB. Dit bedrag is gebaseerd op een afdracht aan verenigingscontributie en licentiekosten. 

Verenigingscontributie
De verenigingscontributie van het lopende jaar is/wordt berekend op basis van het totaal aantal in het afgelopen jaar.

Aantal leden     Bedrag per jaar 20180-24                 € 56,25

25-49                 € 112,50

50-99               € 168,75

100-199           € 225,00

200-399           € 281,25

Bij elke verdubbeling per categorie geldt een verhoging van €56,25.


Licentiekosten per lid
Afhankelijk van het type licentie dat de vereniging voor u aanvraagt, wordt onderstaande bedrag door de vereniging aan de NJBB afgedragen. 

Type licentie

Bedrag
2018

Vanaf 01
sept '18

CLUB-licentie: € 12,55 € 11,55
JEUGD-licentie: € 16,50 € 15,50
WEDSTRIJD-licentie: € 32,60 € 31,60
 

De NJBB kent 3 verschillende licenties:

Club-licentie
Een speler met een Club-licentie heeft alleen speelrechten binnen zijn/haar eigen club. Hij/zij mag deelnemen aan Categorie 3 toernooien van de eigen vereniging als de vereniging dat toelaat. Een speler met een Club-licentie mag niet deelnemen aan toernooien buiten de vereniging, districtscompetities, de Nationale Petanque Competitie (NPC) en Nationale Kampioenschappen (NK's).

Wedstrijd-licentie
Een speler met een Wedstrijd-licentie mag deelnemen aan alle toernooien en districtscompetities, waaronder de Nationale Petanque Competitie (NPC), Nationale Kampioenschappen (NK's) of andere toernooien.

Jeugd-licentie
De rechten van een Jeugd-licentie zijn gelijk aan een Wedstrijd-licentie. Voordat een speler 18 jaar is, moet hij/zij de voorkeur aangeven voor een Club- of Wedstrijd-licentie. De vereniging moet de voorkeur in de periode van 1 december t/m 31 januari aangeven.


  

Wijzigingen kunt u niet rechtstreeks bij de bond doorgeven. U dient hiervoor altijd contact op te nemen met de ledenadministrateur en/of secretaris van uw eigen vereniging. Zij voeren deze wijzigingen door in het Online Ledenadministratie Systeem van de NJBB.

Van 1 januari tot 1 februari kunnen wijzigingen kosteloos doorgegeven worden. Wilt u vanaf 1 februari wijzigen van clublicentie naar wedstrijdlicentie, betaalt u het verschil van de licentiekosten + € 2,25 administratiekosten. Downgraden van een licentie (van wedstrijd naar club) kan alleen in januari en is dus kosteloos.

Een voorbeeld: een speler wil in maart wijzgingen van clublicentie naar wedstrijdlicentie, dan zijn de kosten € 20,- + € 2,25 = € 22,25.

Wijzigingen dienen doorgevoerd te worden door de ledenadministrateur van de vereniging. 

Sinds 2010 heeft de NJBB een nieuw Online Ledenadministratie Systeem (OLS). Alle formulieren met betrekking tot de ledenadministratie zijn binnen het OLS terug te vinden. Alleen de ledenadministrateur en/of secretaris van uw vereniging kan deze gegevens raadplegen of wijzigen.

Binnen de NJBB kan een lid slechts over één Wedstrijd-licentie beschikken. Als een lid over een Wedstrijd-licentie beschikt binnen Club A en wil overstappen naar Club B én voor Club B met een Wedstrijd-licentie wil uitkomen, dan betreft het een overschrijving.

Van 1 t/m 31 januari en van 1 t/m 30 september kan de ledenadministrateur van de vereniging waar het lid ingeschreven wil komen te staan via het Online Leden Administratiesysteem een overschrijving aanvragen.

 

De ledenadministrateur van de vereniging waar de speler naartoe verhuist vraagt de overschrijving aan.

 

Nee. Aangezien elk lid een nieuwe licentiepas voor het nieuwe seizoen ontvangt, is dit niet nodig.

Ja. Als een lid is overgeschreven in de maand september, dan zal de voorgaande vereniging van de speler een e-mail met akkoord en de licentiepas van de speler per post op moeten sturen naar het bondsbureau. Het bondsbureau kan geen nieuwe licentiepas verstrekken voordat de oude Wedstrijd-licentie is ontvangen.

 

In januari worden er geen kosten berekend aangezien elk lid een nieuw licentiepasje ontvangt. In september bedragen de kosten € 7,50.

De website van de ledenadministratie is te bereiken via: la.njbb.nl.

 

Buitenlandse overschrijving

Als u wilt overschrijven van een jeu de boules vereniging in Nederland naar een jeu de boules vereniging in het buitenland dient u dit aan te geven bij de ledenadministrateur / secretaris van uw eigen vereniging in Nederland. De ledenadministrateur beschikt over de juiste formulieren om een buitenlandse overschrijving in orde te maken.

Competitie en kampioenschappen

Dat kan via de secretaris van uw vereniging. Deze vult het inschrijfformulier in en stuurt per e-mail het inschrijfformulier (een Excelbestand) naar: info@njbb.nl. Het inschrijfformulier is te vinden op ons sportplatform: wwwl.nlpetanque.nl, via het menu Wedstrijdsport. Daar kunt u het type kampioenschap selecteren. Op de desbetreffende pagina van het kampioenschap is het inschrijfformulier te vinden.

De inschrijfformulieren voor de NPC en NK's kunnen alleen door een bestuurslid van de vereniging ingevuld en opgestuurd worden.

Op ons sportplatform www.nlpetanque.nl, in het menu "Wedstrijdsport", kunt u bij ieder specifiek kampioenschap controleren of uw aanmelding op het bondsbureau is verwerkt door het document overzicht inschrijvingen te openen.

Onder het menu "Wedstrijdsport" kunt u voor de NPC of een specifiek kampioenschap controleren of uw aanmelding op het bondsbureau is verwerkt.

 

Klacht

We zijn een open en transparante organisatie. Hierom vernemen we graag van u als u een gegronde klacht heeft. Een klacht is een uiting van onvrede over een gedraging, een handeling en/of het nalaten daarvan door de NJBB, of van een onder de verantwoording van de NJBB werkzame functionaris, verbandhoudend met de uitoefening van een functie of werkzaamheden voor de NJBB. Klachten met betrekking tot verenigingen en/of districtsteams dienen in eerste instantie bij de betreffende partij (bestuur vereniging of districtscoördinator) te worden ingediend. Klachten t.a.v. de afhandeling van tuchtrechtelijke- en beroepszaken lopen uitsluitend via het Tuchtcollege en de Commissie van Beroep.

Meld uw klacht aan de NJBB via het onderstaande formulier.

Ieder lid die van mening is binnen bovengenoemde voorwaarden met een klacht te maken te hebben, kan een klacht indienen.

Na ontvangst van een klacht wordt deze beoordeeld door de directeur van het bondsbureau.

U ontvangt hiervan een bevestiging per e-mail. Nadat de klacht op het bondsbureau in behandeling is genomen, ontvangt u binnen veertien werkdagen na dagtekening bericht over welke stappen worden ondernomen m.b.t. een mogelijke oplossing. Indien de klacht niet binnen het bondsbureau kan worden opgelost, dan ontvangt u hierover bericht.

Spelregels

Er zijn verschillende vormen van Jeu de Boules. In Nederland beoefent men bijna uitsluitend petanque. Op ons sportplatform zijn de verkorte spelregels van petanque te vinden en de internationale spelregels, Reglement voor de Petanquesport (RPS). Het toernooireglement, de reglementen van de verschillende NK's (Nationale Kampioenschappen) en de NPC (Nationale Petanque Competitie) zijn ook te vinden ons sportplatform: www.nlpetanque.nl.

In het Reglement voor de PetanqueSport (RPS) en de RPSPlus zijn de basisregels van petanque uitgelegd. De spelregels voor toernooien zijn uitgelegd in de (toernooi)reglementen. Mocht er nog iets onduidelijk zijn over de reglementen, of heeft u andere vragen over de spelregels van petanque, neemt u dan gerust contact op via info@njbb.nl t.n.v. de reglementencommissie. 

Waar vind ik welke informatie?

Alle sport gerelateerde zaken, onderwerpen en documenten zijn te vinden op ons sportplatform: www.nlpetanque.nl. Van de toernooikalender tot de inschrijfformulieren voor de NK's.

 

Om de zichtbaarheid van de sport en de bond te vergroten en de positionering van de sport en de bond in het Nederlandse sportlandschap te versterken is er in de communicatie een onderscheid gemaakt tussen de organisatie NJBB en de sport NLpetanque. 

In de basis komt het op het volgende neer:

Op de websites van de districten staat informatie over het district, het districtsteam en sportaanbod, -gerelateerde zaken in de regio.
De websites zijn te vinden via:

Gebruik onderstaande schema's voor het vinden van de juiste informatie:

Informatieschema website

 

Een paar voorbeelden

 

 

 

 

 

 

 

 

Toernooireglement

Nee.

Artikel 32 van het toernooireglement petanque verbiedt het roken tijdens een partij. Dit artikel bevat gedragsregels, geen regels ter bescherming van de gezondheid. Dit impliceert dat het roken niet slechts is verboden om gezondheidsredenen (sport en roken gaan niet samen), maar met name ook omdat het schadelijk is voor het imago van onze sport.

Dit laatste argument geldt onverminderd voor de e-sigaret. De reglementencommissie heeft daarom al in 2008 bepaald dat het gebruiken van de e-sigaret wordt gelijkgesteld aan roken. Het is daarmee verboden een e-sigaret te gebruiken tijdens het spelen van een partij.

Deze uitspraak is nog altijd geldig. In een recent onderzoek twijfelde het RIVM onlangs nog aan de veiligheid van de e-sigaret (zie hiervoor ook deze link).

Er wordt in de statuten of het huishoudelijk reglement hier niets direct over gezegd. Twee gevallen waarin het niet noodzakelijk is om verenigingslid te zijn worden in statuten en huishoudelijk reglement met name genoemd (het bondsbestuur en de tuchtcommissie). Hieruit kan men twee diametraal tegenover elkaar staande conclusies trekken: (1) waar niets wordt vermeld is het verenigingslidmaatschap niet verplicht (bondsbestuur en iedere tuchtcommissie moeten een minimum aantal verenigingsleden tellen) of (2) waar niets wordt vermeld wordt men geacht verenigingslid te zijn (slechts als dit niet nodig is, wordt het nadrukkelijk als uitzondering vermeld).

De reglementencommissie heeft uitgesproken dat de tweede interpretatie de juiste is, en wordt in deze visie gesteund door het feit dat in de reglementen wordt voorgeschreven dat alle commissieleden verenigingslid moeten zijn (artikel 25, lid 4 van het huishoudelijk reglement), terwijl voor leden van werkgroepen nadrukkelijk een uitzondering wordt gemaakt.

Ten slotte is er nog een praktisch argument: om de mogelijkheid open te houden om, in voorkomende gevallen, een scheidsrechter (of wedstrijdleider) tuchtrechtelijk aan te pakken, is het noodzakelijk dat deze verenigingslid is van de bond. Het is dus niet slechts in strijd met de geest van de statuten en het huishoudelijk reglement, maar ook nog eens ongewenst. Het antwoord is dus ja.

Nee, dit mag niet.

Volgens de definities uit het toernooireglement petanque is een coach onderdeel van een (ingeschreven) team. Een team komt tijdens de NPC altijd uit voor een vereniging en bestaat in zijn geheel uit houders van een licentie die lid zijn van die vereniging (zie bijlage 2 bij het TRP, artikel 2, lid 2). Dit móet wel een W–licentie zijn, anders mag men niet deelnemen aan een toernooi van categorie 1.

De reglementencommissie constateert dat de genoemde persoon niet de vereiste W–licentie voor die vereniging heeft. Het mag dus niet.

Voor andere toernooien dan de NPC, waarbij een team niet noodzakelijk helemaal uit houders van een licentie bij dezelfde vereniging bestaat, is er wat dit betreft dus geen probleem. Daar kan iedereen met een W-licentie als coach optreden (een buitenlandse licentie geldt als W-licentie).

Bestellingen

Op het bestelformulier staan verschillende artikelen. Het bestelformulier biedt mogelijkheid tot het bestellen van butjes (uniek geverfd), uitslagenlijsten (A1 formaat), wedstrijdkaarten (A6 formaat), reglementenboekjes (A6 formaat), flyers van Play Petanque en flyers Zonder Respect geen Petanque. Klik hier om het bestelformulier te downloaden. 

Onderstaand zijn afbeeldingen te vinden van een verenigingspolo, verenigingsjas en verenigingstrui. Het verenigingspolo kost 25,- per stuk (inclusief verzendkosten) en kan worden aangeschaft voor functionarissen van de vereniging. De jas en trui kosten 35,- per stuk (inclusief verzendkosten). Alle artikelen worden voorzien met de witte bedrukking op de rug met de tekst 'OFFICIAL'. Door middel van een e-mail naar inf@njbb.nl onder vemelding van het aantal artikelen en de betreffende maten zijn de artikelen te bestellen. Bij een Erima vestiging in de buurt kunnen vergelijkbare artikelen worden gepast als wordt getwijfeld over een kledingmaat. Kledingstukken kunnen worden geruild wanneer de maat niet voldoet maar de verzendkosten zijn voor de vereniging. 

Afbeelding verenigingspolo

Afbeelding verenigingstrui

Afbeelding van de verenigingsjas is op te vragen via info@njbb.nl.