Petanque magazine

Het bondsblad Petanque verschijnt 3x per jaar en wordt onder de leden van de NJBB verspreid.

Het magazine informeert over sport en organisatie. Enerzijds treft u artikelen over toernooien, nationale en internationale wedstrijdsport en de nationale petanue competitie, anderzijds toelichting op het gebied van beleid en bestuurlijke gebeurtenissen.

Wilt u een los abonnement bestellen? Neem contact op met het bondsbureau. 
Een abonnement kost € 24,00 per jaar.

Aanlevering copij 2018

  • Petanque 93: 1 februari 2018

Aanleverspecificaties artikelen 

Natuurlijk zijn we in principe blij met elke reactie, maar niet alles is interessant voor alle lezers van Petanque. De redactie maakt dan ook de afweging of het ingezonden artikel geschikt is en kan ook besluiten een artikel in te korten (gewoonlijk wordt dan contact opgenomen met de auteur) of niet te plaatsen. 
 
Voor het aanleveren van kopij en afbeeldingen geldt het volgende. Teksten graag in een word document, DOC of DOCX. De afbeeldingen zijn, zeker als het foto’s betreft, alleen als JPG of JPEG bestand goed te gebruiken.
 
Als er foto(’s) worden meegestuurd dan graag alleen de foto(’s) die bij het artikel geplaatst dient te worden. Bij de foto vermelden: de namen van de afgebeelde personen of de gelegenheid waar de afbeelding voor is gemaakt. Ook de naam van de maker van de foto hoort er bij. 

Graag zien we al uw reacties tegemoet: redactie@njbb.nl

Archief