Status Contributiestructuur

Hoe werkt de contributiestructuur?

Het afgelopen 1,5 jaar heeft het bondsbestuur in samenwerking met de werkgroep bondsorganisatie en het bondsbureau een intensief en zorgvuldig traject gevoerd in zake het uitwerken van een voorstel voor een nieuwe contributiestructuur. Op basis van de input uit de informatiebijeenkomsten heeft het bondsbestuur een voorstel uitgewerkt dat gebaseerd is op het scenario You Play, You Pay. In dat voorstel draagt elke vereniging een vast bedrag af per lid (bijdrage vaste kosten) aan de landelijke organisatie en betaalt daarnaast een variabel bedrag dat gebaseerd is op deelname aan competities en kampioenschappen. Dit voorstel is in de vergadering van de bondsraad van 26 november 2016 behandeld. In aanloop naar deze vergadering bleek dat er veel discussie ontstond over het bedrag in relatie tot het kunnen uitdrukken van de meerwaarde van het lidmaatschap.

Uitgangspunten

Tijdens de vergadering heeft de voorzitter de mening over een aantal uitgangspunten van het voorstel gepeild:
1. Staat de bondsraad achter de structuur van 1 spelerspas?
2. Is de bondsraad het eens dat voor een 2e lidmaatschap 50% in rekening wordt gebracht?
3. Staat de bondsraad achter de keuze om het bondsblad uit de vaste kosten te halen?
4. Staat de bondsraad achter een afdracht van 25,00 per lid van de vereniging aan de landelijke organisatie?
 

De uitkomst

De eerste drie vragen werden allen met “Ja” beantwoord. Tegen vraag 4 heeft de bondsraad in zijn geheel “Nee” gezegd. Het bondsbestuur heeft daarop besloten om het voorstel in te trekken en zich in 2017 verder te beraden over deze materie. Dit betekent dat de huidige contributiestructuur in 2017 en 2018 sowieso ongewijzigd blijft. Bij een mogelijke uitwerking van een nieuwe contributiestructuur, zal het bondsbestuur te zijner tijd weer overleggen met de verenigingen.
 

Wat betekent dit?

Voor nu betekent dit dat de structuur met Club-, Jeugd- en Wedstrijd-licenties gehandhaafd blijft en dat de speelrechten niet veranderen:
Speelrechten Jeugd- en Wedstrijd licentiehouders:

  • Deelname aan alle Cat-3 toernooien
  • Deelname aan districtcompetities
  • Deelname aan NPC
  • Deelname aan NK’s en Masters
Datum: 22 februari 2017 uur