Stukken voorjaarsvergadering bondsraad (20 mei)

Vandaag zijn de stukken voor de vergadering van de bondsraad per e-mail verstuurd naar het secretariaat van de vereniging en de bondsraadsleden.

De bondsraad bestaat vanaf heden uit 21 bondsraadsleden die via een verkiezing recentelijk gekozen zijn door de verenigingen. De bondsraadleden worden benoemd voor 3 jaar en hebben als belangrijkste taak om het beleid vast te stellen, de koers te bewaken en de uitvoering van het beleid te toetsen. De bondsraadleden vertegenwoordigen gezamenlijk alle leden.

Mocht u vragen of suggesties hebben over de stukken dan kunt u deze vragen stellen aan het bondsbureau. Mocht u opvattingen kenbaar willen maken m.b.t. de stukken die behandeld worden, dan kunt u zich wenden tot één van de bondsraadleden. U kunt de lijst met bondsraadleden vinden op https://www.njbb.nl/over-de-njbb/besluitvorming/bondsraad

Download hier de stukken.

Datum: 20 april 2017 uur