Voor trainers

Basis Instructeur Petanque

Vanaf 2017 kent de NJBB een nieuwe functie: de Basis Instructeur Petanque. De instructeur is actief op de verenigingen om (nieuwe) boulers de basisbeginselen van de sport bij te brengen en hen wegwijs te maken binnen de sport en de vereniging. De instructeur gaat aan de slag aan de hand van het NJBB lespakket waarin de boulers systematisch kennis maken met de basisbeginselen van de sport. Het doel van de instructeur is om de (nieuwe) boulers een goede start te geven en hen kennis te laten maken met de technische en tactische uitdagingen van de sport én de vereniging. Want wie zelf boult weet; als je eenmaal speelt blijkt het een stuk lastiger dan het lijkt!

De pilot van de opleiding BIP is afgerond. Vijf cursisten hebben vier informatiebijeenkosmt gevolgd en de Proeve van Bewkaamheid (PvB) oftewel het examen succesvol afgerond. De pilot werd in Tilburg georganiseerd bij PV Tilburg. Na de pilot staat een evaluatie op de planing om vervolgesn te kijken waar/wanneer de opleiding wordt aangeboden. 

 

Status opleidingen

Bekijk hier de actuele status van de opleidingen.

Kosten

De kosten van de opleiding zijn €175,- per cursist.

Gerelateerd document

Overzicht van functionarissen NJBB