Statuten

Bij de oprichting van een vereniging vormen de statuten het belangrijkste document. Het is als het ware de grondwet van de vereniging. In de statuten staan het doel en de belangrijkste regels van de bond.
In de vergadering van de bondsraad van 26 november 2016 zijn de nieuwe statuten aangenomen. De statuten liggen momenteel bij de notaris ter goedkeuring. Hiervoor heeft de notaris echter het goedgekeurde verslag van de vergadering van de bondsraad nodig. Bondsraadsleden hebben tot 24 februari 2017 de mogelijkheid om hierop te reageren.