Wat kan ik doen?

Vrijwilligers zijn onmisbaar!

Binnen verenigingen maar ook binnen onze sportbond. Een groot deel van onze sportbond draait op de inzet, kennis, betrokkenheid en passie van vrijwilligers. Vrijwilligers binnen onze sportbond zijn in allerlei functies actief zoals in de bondsraad, bondsbestuur, districtsteams commissies en werkgroepen. Daarnaast zijn ook alle functionarissen die wekelijks op competities en toernooien actief zijn in de rol van scheidrechter of wedstrijdleider actief als vrijwilliger. 

De NJBB is een sportbond met ambitie. Samen met onze verenigingen wordt hard gewerkt aan en flink geinvesteerd in de toekomst van onze sport. Vind je het leuk om een steentje bij te dragen en je kennis of ervaring te delen? Kijk dan op de vacature pagina en/of neem contact op met het bondsbureau. 

 

Gerelateerde documenten

Onkostenregeling

Declaratieformulier